Szkoła Kadr i Płac

Aleksandra Szafran

Get Adobe Flash player

Początek kursu za:

Aktualności HR

 

  1. Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego i wpłata 500 zł tytułem zaliczki rezerwacyjnej (wliczonej w poczet przyszłych płatności)
  2. Za datę wpłaty, uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy : 60 1050 1575 1000 0090 7360 3996
  3. Po wpłacie zaliczki, do uczestnika zostanie przesłana umowa "o świadczenie usługi szkoleniowej"
  4. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze statutem placówki szkoleniowej "Szkoły Kadr i Płac"
  5. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, uczestnikowi zostanie zwrócone 100% zaliczki rezerwacyjnej.Do pobrania:

Statut placówki

© Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac 2010 - 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone