Szkoła Kadr i Płac

Aleksandra Szafran

Get Adobe Flash player

Początek kursu za:

Aktualności HR

Kurs kadrowo-płacowy - teoria + warsztaty praktyczne - 229 godzin!
program rozszerzony

Zapraszam wszystkie osoby,które chcą zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu zagadnień kadrowo-płacowych  do uczestnictwa  w kursie rozpoczynającym się w październiku 2021. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego i wpłata 500 zł tytułem zaliczki rezerwacyjnej.

Zajęcia trwają od godziny 9:00 - 17:00 co drugi weekend (październik-maj).
Liczba miejsc 19

  1. Cel szkolenia
  2. Materiały
  3. Warsztaty
  4. Terminy
  5. Kadra dydaktyczna
  6. Do pobrania - program kursu

 

Cel szkolenia

Kurs kadrowo - płacowy od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą poznać, pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac. Cechą charakterystyczną tego kursu odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter przejawiający się w organizacji i czasie który umożliwia nabycie solidnych podstaw do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień w tym zakresie.


Materiały

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy, zadania a także autentyczną dokumentację kadrową i płacową na której ćwiczą zdobytą wiedzę teoretyczną.


Warsztaty

Ten kurs ma przygotować Państwa nie tylko do ogólnego zaznajomienia się z terminologią kadrowo-płacową dlatego też jest tak skonstruowany aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną. Dlatego też soboty poświęcone są części teoretycznej a niedziele warsztatom praktycznym. Pragnę nauczyć Państwa poruszać się po programie kadrowo-płacowym „R2Płatnik” oraz po programie Płatnika. Warsztaty praktyczne obejmować więc będą prawdziwe „zdarzenia i sytuacje” kadrowo-płacowe z którymi można zapoznać się na własnym stanowisku komputerowym.


Terminy kursu

Kurs trwa dwa semestry obejmujące rok szkolny, w systemie weekendowym po 8 godzin dziennie. Pierwszy semestr poświęcony jest zagadnieniom kadrowym i będzie polegał na zaznajomieniu się z dokumentacją pracowniczą oraz zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Semestr drugi obejmować będzie część płacową połączoną z systemem ubezpieczeń społecznych oraz rozrachunkami publiczno – prawnymi. Program kursu został tak stworzony aby umożliwić skorzystanie z całości zagadnień kadrowo – płacowych lub tylko z jednego bloku tematycznego.

 

Kadra dydaktyczna

Aleksandra Szafran- 26 lat pracy na stanowiskach związanych z obsługą kadrowo-płacową.
1. Współautorka książek wydawnictwa Difin:
"Szczególne formy zatrudnienia"
"Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej"
"Pracownik w firmie od zatrudnienia do zwolnienia"
2. Autorka podręcznika wydawnictwa Ekonomik:
"Kadry i płace" -podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych w zawodzie technik ekonomista
 Do pobrania:

Program kursu 2021-2022

formularz zgłoszeniowy (plik Word)

 
 
 
 
 

© Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac 2010 - 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone