1. Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego i wpłata 500 zł tytułem zaliczki rezerwacyjnej (wliczonej w poczet przyszłych płatności)
  2. Za datę wpłaty, uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy : 68 1910 1048 2413 0423 9202 0001
  3. Po wpłacie zaliczki, do uczestnika zostanie przesłana umowa "o świadczenie usługi szkoleniowej"
  4. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze statutem placówki szkoleniowej "Szkoły Kadr i Płac"
  5. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, uczestnikowi zostanie zwrócone 100% zaliczki rezerwacyjnej.Do pobrania:

Statut placówki