Certyfikaty, zaświadczenia:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Certyfikat ukończenia kursu kadrowo-płacowego

Dyplom z ukończenia kursu na programie kadrowo-płacowym

Wyróżnienie